Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 63 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AD07551 Barlastskora Barlastskåra "ba:rlastskå:ra Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Blikskjeret Blikskjere "bli:ksjæ:re Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Brurasenga Brurasenja "bru:rasænja Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Buskøy Buskøy "buskøy: Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Buskøyhaugen Buskøyhaujen "buskøyhau:jen Solund 58 / 1 Detaljar
AD07553 Buskøyna Buskøyna "buskøy:na Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Buskøyna Buskøyna "buskøy:na Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Forskjønnelsen Forskjønnelsen får'sjønelsen Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Griseskora Griseskåra "gri:seskå:ra Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Hagen Hajen "ha:jen Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Håvarplasset Håvar plasse 'hå:varplase Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Håvartjørna Håvar tjønnja 'hå:varKøNa Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Indre Porlauvika Indre Porlauvikja "indre "pårlauvi:Ka Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Jentetjørnane Jentetjønnanje "jænteKønaNe Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Jonsehaugen Jonsehaujen "jonsehau:jen Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Jonsestaua Jonsestaua "jonsestau:a Solund 58 / 1 Detaljar
AD07553 Kattugleskora Kattugleskåra "katugleskå:ra Solund 58 / 1 Detaljar
AC07552 Kråkhaugen Kråkhaujen "krå:khau:jen Solund 58 / 1 Detaljar
AC07552 Kråkhaugskora Kråkhaugskåra "krå:khaugskå:ra Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Kylleren Kjylleren "Kylar*n Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Livdehelleren Livdehelljeren "livdeheLar*n Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Myra Myra 'my:ra Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Myråkeren Myråkren "my:råkren Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Norde Fjellet Nore fjellje "no:re 'fjæLe Solund 58 / 1 Detaljar
AD07551 Norde Myra Nore myra "no:re 'my:ra Solund 58 / 1 Detaljar