Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 14 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AK07152 Breidalen 'brai:da:l*n Høyanger 109 / 2 Detaljar
AG07953 Breidalen Breidalen 'bræi:da:l*n Askvoll 216 / 2 Detaljar
AU07351 Breidalen Breidalen 'brai:da:l*n Vik 165 / 1 Detaljar
AU07351 Breidalen Breidalen 'brai:da:l*n Vik 0 / 4 Detaljar
AB07051 Breidalen Breidalen 'brei:da:l*n Solund 9 / Felles Detaljar
AD07354 Breidalen Breidalen 'brei:da:l*n Solund / Detaljar
1416-IV Breidalen Breiddalen 'brai:da:l*n Aurland 49 / Detaljar
1416-IV Breidalen Breidalen "brai:da:l*n Aurland 65 / Detaljar
AD07252 Breidalen Breidalen 'brei:da:l*n Solund 47 / Felles Detaljar
1518-III Breidalen Breiddalen 'brai:,da:l*n Luster / Detaljar
AL07451 Breidalen 'brai:da:l*n Høyanger 27 / 1 Detaljar
AN07654 Breidalen 'brai:da:l*n Høyanger 0 / 0 Detaljar
AF07753 Norde Breidalen Noræ Breidal'n ''no:re 'bræi:da:l*n Fjaler 233 / 4 Detaljar
AF07753 Søre Breidalen Syre Breidal'n ''sy:re 'bræi:da:l*n Fjaler 233 / 4 Detaljar