Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 6 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AT07854 Breisete Breidsete 'brai:se:te Balestrand 65 / 2 Detaljar
1317I Breisete Breisete 'brai:se:te Balestrand 0 / 0 Detaljar
AF09453 Breisete Breisete 'bræi:sE:te Vågsøy 126 / Detaljar
BE08252 Breisete Breisete 'brai:sE:te Luster / Detaljar
AT07854 Breisetegroi Breisetegroi 'brai:setegro:i Balestrand 65 / 2 Detaljar
AT07854 Breisetelvi Breisetelvi 'brai:setelvi Balestrand 0 / 0 Detaljar