Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 7 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
BD06751 Breiskori Breiskåri 'brai:skå:ri Aurland 14 / 1 Detaljar
AW06752 Breiskori Breiskåri 'brai:skå:ri Aurland 49 / 0 Detaljar
AX06853 Breiskori Breiskåri 'brai:skå:ri Aurland 31 / 4 Detaljar
BD06853 Breiskori Breiskåri 'brai:skå:ri Aurland 14 / 2 Detaljar
AX06852 Breiskori Buskori 'brai:skå:ri Aurland 5 / 1 Detaljar
BH08253 Breiskori Breiskori 'brai:skå:ri Luster / Detaljar
BH08151 Breiskori Braiskåri 'brai:skå:ri Luster 13 / 9 Detaljar