Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 12 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AW07153 Breisnes Breisnes 'brai:sne:s Aurland 57 / 1 Detaljar
AW07153 Breisnes Breisnes 'brai:sne:s Aurland 57 / 1 Detaljar
AW07153 Breisnesbukti Breisnesbukti 'brai:snesbUkti Aurland 57 / 1 Detaljar
1416-IV Breisnesguten Breisnesguten 'brai:snesgu:t*n Aurland 51 / Detaljar
AX06852 Breisneshagen Breisneshajen ''brai:snesha:jen Aurland 9 / 0 Detaljar
AW07151 Breisnesholten Breisnesholten 'brai:sneshålt*n Aurland 57 / 1 Detaljar
1416-IV Breisnesnosi Breisnesnosi 'braisnesnå:si Aurland / Detaljar
AW07152 Breisnesnosi Breisnesnosi 'brai:snesnå:si Aurland 0 / 0 Detaljar
AW07153 Breisnessagi Breisnessagi 'brai:snessa:gi Aurland 57 / 1 Detaljar
AW07151 Breisnesskori Breisnesskåri 'brai:snesskå:ri Aurland 57 / 1 Detaljar
1416-IV Breisnesskori Breisnesskori 'braisnesskå:ri Aurland 27 / Detaljar
AW07153 Breisnesskreda Breisnesskreao 'brai:snesskrI:ao Aurland 57 / 1 Detaljar