Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 11 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AQ07453 Breistøla Breistølao 'brai:stø:lao Balestrand 82 / 0 Detaljar
AQ07453 Breistøldalen Breistøldalen 'brai:stølda:l*n Balestrand 82 / 0 Detaljar
AQ07453 Breistølen Breistølen 'brai:stø:l*n Balestrand 82 / 0 Detaljar
BL07153 Breistølen 'brai:stø:len Lærdal 82 / 1 Detaljar
BL07153 Breistølfjellet 'brai:stølfjædle Lærdal 0 / 0 Detaljar
BK07253 Breistølgjerdet 'brai:støljæ:re Lærdal 82 / 5 Detaljar
BK07154 Breistøllii 'brai:stølli:i Lærdal 82 / 1 Detaljar
BK07154 Breistølskori ''brai:stølskå:ri Lærdal 82 / 1 Detaljar
BK07154 Breistølsynet 'brai:stølsy:ne Lærdal 82 / 1 Detaljar
AQ07453 Breistøltangen Breistøltaonjen 'brai:støltaonjen Balestrand 82 / 0 Detaljar
BK07253 Breistølteigen 'brai:støltai:gen Lærdal 82 / 5 Detaljar