Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 31 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AN09052 Breivika Breivika 'brei:vi:Ka Eid 140 / 1 Detaljar
AO09054 Breivika Breivikja 'brei:vi:Ka Eid 143 / 1 Detaljar
AN09052 Inste Breivika Inste Breivikja "inste 'brei:vi:Ka Eid 140 / 3, 9 Detaljar
AE08451 Moloen i Breivika Moloen i breivika 'mo:loen i: "brei:vi:Ka Flora / Detaljar
AG08151 Norde Breivika Noræ Breivikja "no:re 'bræi:vi:Ka Askvoll 98 / 1 Detaljar
AN09052 Ytste Breivika Ytste Breivikja "yste 'brei:vi:Ka Eid 140 / 6, 8, 10 Detaljar