Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 19 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AD08453 Brenda Brenda "brænda Flora 38 / 3 Detaljar
BE07753 Brenda Brenda "brEnda Luster 183 / 20 Detaljar
BS10552 Brendabu "Brændabu" /"brænda,bu:/ Sunndal / Detaljar
AE08052 Brendahogane Brændahoganjæ "brændahå:gaNe Askvoll 6 / Felles Detaljar
BD08252 Brendalogi Brendalågi "brEnda,lå:gi Luster 36 / 12 Detaljar
AR07552 Brendaløa Brendaløao ''brendalø:ao Balestrand 17 / 1 Detaljar
BS10552 Brendan Brendan /"brændaN/ Sunndal / Detaljar
AP08354 Brendane Brendanje "brændaNe Jølster 71 / 2 Detaljar
AW09854 Brendane Brendane /"brændaNe/ Norddal / Detaljar
AF07651 Brendane Brendane ''brendane Fjaler 21 / 1 Detaljar
AP10754 Brendarøysa Brendarøysa /"brenda,røy:sa/ Haram / Detaljar
AS07153 Brendaslættet Brendaslette "brendaslete Vik 21 / 2 Detaljar
AT09351 Brendateigane brænda'tei:gane Hornindal 0 / 0 Detaljar
BD06752 Brendateigen Brendateigen ''brendatai:jen Aurland 28 / 17 Detaljar
BD06751 Brendateigodden Brendateigodden ''brendataigås*n Aurland 28 / 13 Detaljar
BD06752 Brendateigsteinen Brendateigstein ''brendataigstai:n Aurland 28 / 17 Detaljar
AX07452 Brendatolli ''brendatådli Sogndal 0 / 0 Detaljar
BE06753 Nedsta Brendastigsskori Nesta brendastegsskåri "nesta "brendastIgsskå:ri Aurland 19 / 3 Detaljar
BE06753 Øpsta Brendastigsskori Øpsta brendastegsskåri "øpsta "brendastIgsskå:ri Aurland 19 / 3 Detaljar