Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 51 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AJ07654 Brendene Brendene ''brendene Fjaler 131 / 2 Detaljar
AE07651 Brendene Brænd'næ ''brend*ne Fjaler 279 / 1 Detaljar
AJ07351 Brendene ''brendene Høyanger 84 / 1 Detaljar
AM07354 Brendene ''brendene Høyanger 15 / 0 Detaljar
AH07753 Brendene Brændene ''brendene Fjaler 104 / 2 Detaljar
AE07753 Brendene Brend'ne ''brend*ne Fjaler 237 / 3 Detaljar
AE08753 Brendene 'brændene Bremanger 53 / 2 Detaljar
AE07653 Brendene Brænd'næ ''brend*ne Fjaler 274 / 5 Detaljar
AF07753 Brendene Brænd'næ ''brend*ne Fjaler 234 / 7 Detaljar
AX07651 Brendene ''brended*n Sogndal 9 / 17 Detaljar
AJ07651 Brendene Brendne ''brendene Fjaler 114 / 1 Detaljar
AH08254 Brendene ''brænd*ne Naustdal 29 / 2 Detaljar
AF08852 Brendene 'brændene Bremanger 36 / 1 Detaljar
AG08254 Brendene ''brænd*ne Naustdal 21 / 1 Detaljar
AF08051 Brendene Brænd'næ "brænd*ne Askvoll 9 / 1 Detaljar
AF08054 Brendene Brænd'næ "brænd*ne Askvoll 12 / 1 Detaljar
AE07854 Brendene Brændene "brændiNe Askvoll 30 / 4 Detaljar
AD07851 Brendene Brænd'ne "brænd*ne Askvoll 55 / 1 Detaljar
AF07853 Brendene Brendene "brændiNe Askvoll 201 / 1 Detaljar
AF07851 Brendene Brendene "brændiNe Askvoll 206 / 3 Detaljar
AM08154 Brendene Brendne "brænd*ne Førde 42 / 2 Detaljar
AR08954 Brendene Brendene "brEndene Stryn 155 / 7 Detaljar
AG07853 Brendene Brendene ''brendene Fjaler 30 / 0 Detaljar
AM08353 Brendene ''brænd*ne Naustdal 148 / 1 Detaljar
AK07952 Brendene Brendene "brændene Gaular 122 / 4 Detaljar