Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 28 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AQ09054 Fagresundet Fagresundet fagre'sønde Stryn 173 / 6 Detaljar
AS09154 Faleidssundet Fallessønde fales'sønde Stryn 150 / 1,3 Detaljar
AQ09051 Heggesundet Heggesønde hEGe'sønde Stryn 165 / Detaljar
AU09254 Mindresunde Mindresunde mendre'sønde Stryn 39 / 1 Detaljar
AR08954 Mjåsundet Mjåsønde 'mjå:sønde Stryn 160 / 6 Detaljar
AU09254 Storesunde Storesunde sto:re'sønde Stryn 69 / 2 Detaljar
AV09254 Sunde Sunde "sunde Stryn 32 / 2 Detaljar
AV08954 Sunde Sunde "sønde Stryn 79 / Detaljar
AS09253 Sunde Sunde "sunde Stryn 146 / 1 Detaljar
AW09251 Sundeapalen Søndeapalljen "søndea,paLen Stryn / Detaljar
AT09152 Sundeflata Sundeflata sunde'fla:ta Stryn 57 / Detaljar
AT09152 Sundeflata Sundeflata sunde'fla:ta Stryn 57 / Detaljar
AQ09051 Sundehammaren Søndehammaren sønde'hamaren Stryn 168 / Detaljar
AT09152 Sunde-Hansbuda Sundehansbuda sunde'hansbu:da Stryn 57 / Detaljar
AT09152 Sunde-Hansmuren Sundehansmuren sunde'hansmu:ren Stryn 57 / Detaljar
AR09152 Sundehogen Sundehojen sunde'hO:jen Stryn 145 / 2 Detaljar
AT09151 Sundelada Sundelada sunde'la:da Stryn 57 / Detaljar
AT09152 Sundeløken Sundeløkjen sunde'lø:Ken Stryn 61 / Detaljar
AV09254 Sundemyra Søndemyra sønde'my:ra Stryn 33 / 1 Detaljar
AV09254 Sundemyra Søndemyra sønde'my:ra Stryn 33 / 2 Detaljar
AT09151 Sunde-Ragnvaldane Sunderangvallane sunde'rangvalane Stryn 57 / Detaljar
AS09151 Sundet Sønde 'sønde Stryn 147 / Detaljar
AW09154 Sundet Sønde 'sønde Stryn 26 / 3 Detaljar
AT09052 Sundet Sønde 'sønde Stryn 83 / 1 Detaljar
AU09053 Sundet Sønde 'sønde Stryn 86 / 1 Detaljar