Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 30 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AR08353 Indresundet Indre Sonde indre'sonde Jølster 35 / 4 Detaljar
AQ08352 Lisjesundet Lisjesonde "lisjesonde Jølster 6 / 2 Detaljar
AS08451 Sundet Sonde 'sonde Jølster 15 / 1 Detaljar
AR08354 Sundet Sonde 'sonde Jølster 35 / Detaljar
AQ08351 Sundet Sonde 'sonde Jølster 5 / 4 Detaljar
AQ08251 Sundet Sonde 'sonde Jølster 38 / 2 Detaljar
AR08354 Sundet Sonde 'sonde Jølster 30 / 2 Detaljar
AS08252 Sundet Sonde 'sonde Jølster 32 / 1, 2 Detaljar
AR08351 Sundet Sonda 'sonde Jølster 8 / 2 Detaljar
AO08151 Sundet 'sonde Jølster 48 / 1 Detaljar
AO08151 Sundet 'sonde Jølster 56 / 1 Detaljar
AO08253 Sundet 'sonde Jølster 60 / 2 Detaljar
AO08151 Sundet 'sonde Jølster 56 / 3 Detaljar
AO08252 Sundet 'sonde Jølster 63 / 2 Detaljar
AO08151 Sundet 'sonde Jølster 49 / 3 Detaljar
AN08154 Sundet Sonde 'sonde Jølster 52 / 1 Detaljar
AP08354 Sundet Sonde 'sonde Jølster 71 / 1 Detaljar
AR08452 Sundet Sonde 'sonde Jølster 14 / 1 Detaljar
AN08154 Sundet Sonde 'sonde Jølster 53 / 4 Detaljar
AS08554 Sundet Sønde 'sønde Jølster 18 / 6 Detaljar
AP08254 Sundet Sonde 'sonde Jølster 39 / 12 Detaljar
AP08254 Sundet Sunde 'sUnde Jølster 39 / 1 Detaljar
AR08454 Sundet Sønde 'sønde Jølster 12 / 1 Detaljar
AP08253 Sundet Sonde 'sonde Jølster 42 / 2 Detaljar
AR08452 Sundet Sonde 'sonde Jølster 14 / 4 Detaljar