Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 648 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AC08554 Stongarøysundet Stongarøysonde "stångarøysonde Flora 33 / Detaljar
AF08354 Stongasundet bru Stongasundet bru "stångasonde bru: Flora 96 / 1, 2 Detaljar
AF08354 Stongasundet kai Stongasundet kai "stångasonde kai: Flora 96 / 1, 2 Detaljar
AX07651 Storasundet ''sto:rasUnde Sogndal 0 / 0 Detaljar
AG09354 Store Holmsundet Store Hålmsunde "sto:re "hOlmsønde Selje 79 / Felles Detaljar
AB07452 Store Vetesundet Store vetesundet "sto:re "ve:tesunde Solund 21 / 1 Detaljar
AC07454 Storeholmsundet Storeholmsunde "sto:rehålmsunde Solund 30 / 3 Detaljar
AG08153 Storesundet Sotræsundæ "sto:resunde Askvoll 108 / Felles Detaljar
AB07253 Storesundet Storesunde "sto:resunde Solund Sjø / Detaljar
AF09751 Storesundet Storesunde "sto:resønde Selje 45 / Felles Detaljar
AE07454 Storåkresundet Storakersunde "sto:råkresunde Solund 65 / Sjø Detaljar
AF08353 Straumsundet Straumsundet "stræu:msonde Flora 95 / Detaljar
AF08253 Straumsundet Straumsundet "strau:msunde Flora 117 / Detaljar
AC08554 Straumsøysundet Strømsøysonde 'stræumsøysonde Flora 33 / Detaljar
AB07751 Stumpesundet Stumpæsundæ "stumpesunde Askvoll 61 / 1 Detaljar
AG08352 Stølssundet Stølssunde 'stølssonde Flora 87 / Detaljar
AD08352 Stårøysundet Stårøysundet "stå:røysonde Flora 48 / Detaljar
AC08554 Sundet Sonde 'sonde Flora 33 / Detaljar
AD08453 Sundet Sonde 'sonde Flora 38 / Detaljar
AF09152 Sundet Sønde 'sønde Vågsøy 112 / Detaljar
AG09751 Sundet Sønde 'sønde Selje 42 / 1, 2 Detaljar
AM09254 Sundet Sønde 'sønde Eid 35 / 1 Detaljar
AM09254 Sundet Sønde 'sønde Eid 35 / 5 Detaljar
AM09254 Sundet Sønde 'sønde Eid 33 / 1 Detaljar
AJ09453 Sundet Sunde 'sønde Selje 4 / 2 Detaljar