Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 2 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AW09254 Tatarilderåsa Tatarilderåsa ta:ta'riLe,rå:sa Stryn 12 / 2,5 Detaljar
AR09254 Tatarstyaren 'ta:tarstyaren Hornindal 212 / 1 Detaljar