Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 638 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AF09751 Bakken nedani Breieskaret Bakken neda i Breideskare "baKen "ne:dai: "brei:deska:re Selje 45 / 3 Detaljar
1416-IV Breiagrø Breiagrø "brai:agrø: Aurland 17 / Detaljar
BF07151 Breiagytta ''brai:ajita Lærdal 0 / 0 Detaljar
AU07252 Breiajytta ''brai:ajYtao Vik 154 / 2 Detaljar
AT08152 Breiarinden Breiarinden ''brai:arInd*n Balestrand 55 / 0 Detaljar
BD06754 Breiasete Breiasete "brai:ase:te Aurland 28 / 17 Detaljar
BD06754 Breiasetgrøvene Breiasetgrøvedn "brai:asetgrø:ved*n Aurland 28 / 17 Detaljar
AW07553 Breiaskjer ''brai:asje:r Sogndal 67 / 1 Detaljar
AX06551 Breiaskor Breiaskår ''brai:askå:r Aurland 44 / 2 Detaljar
BH07151 Breiaskorane ''brai:askå:rad*n Lærdal 2 / 1 Detaljar
BG07154 Breiaskori ''brai:askå:ri Lærdal 7 / 4 Detaljar
AX06952 Breiaskori Breiaskåri ''brai:askå:ri Aurland 1 / 2 Detaljar
AU08153 Breiaskori Breiaskåri ''brai:askå:ri Balestrand 58 / 1 Detaljar
1416-IV Breiaskori Breiaskåri "brai:askå:ri Aurland 40 / Detaljar
BF08152 Breiaskori Breiaskåri "brai:askå:ri Luster 27 / 8 Detaljar
BG07154 Breiaskorlopen ''bræi:askårlæu:pen Lærdal 7 / 4 Detaljar
AT08052 Breiaskreda Breiaskreao ''brai:askrI:ao Balestrand 54 / 10 Detaljar
AU08051 Breiaskreda Breiaskredao ''brai:askrI:ao Balestrand 59 / 2 Detaljar
AS07853 Breiaskreda Breieskreao ''brai:askrI:ao Balestrand 29 / 1 Detaljar
AT07952 Breiaskredneset Breiaskreneset ''brai:askrIne:se Balestrand 52 / 4 Detaljar
AP07252 Breiasvaet Breiasva "brai:asva: Vik 73 / 1 Detaljar
AV08254 Breiavad Breiavad "brai:ava: Luster 132 / Detaljar
AQ07453 Breiavad Breiava ''brai:ava: Balestrand 82 / 0 Detaljar
AV07552 Breiavadet ''brai:ava: Sogndal 79 / 11 Detaljar
1416-IV Breiavadet Breiavad "brai:ava: Aurland 4 / Detaljar