Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 114 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
BT11753 Brenna Brennå /"breNå/ Surnadal / Detaljar
BQ11353 Brenna Brennå /"breNå/ Surnadal / Detaljar
BQ11552 Brenna Brennjå /"breNå/ Surnadal / Detaljar
BN10853 Brenna Brennjo /"breNo/ Sunndal / Detaljar
AS07252 Brenna Brennao "brenao Vik 3 / 4 Detaljar
AQ07254 Brenna Brenna "brenao Vik 66 / 3 Detaljar
AR07053 Brenna Brenna "brenao Vik 56 / 4 Detaljar
AQ07052 Brenna Brennao "brenao Vik 61 / 3 Detaljar
AP07451 Brenna Brennao ''brenao Balestrand 76 / 0 Detaljar
AK08151 Brenna ''bræNa Naustdal 91 / 2 Detaljar
AV07253 Brenna ''brenao Vik 140 / 1 Detaljar
AV07552 Brenna ''brenao Sogndal 73 / 1 Detaljar
AO07354 Brenna ''brena Høyanger 1 / 1 Detaljar
AW07051 Brenna Brennao ''brenao Aurland 67 / 9 Detaljar
AQ07354 Brenna Brennao ''brenao Balestrand 88 / 1 Detaljar
AS07253 Brenna Brennao "brenao Vik 36 / 0 Detaljar
AR08454 Brennafloten Brennjafløtenj "bræNaflø:teN Jølster 11 / 1 Detaljar
AR08452 Brennaførskvia Brenjaførskvia "bræNaførskvi:a Jølster 26 / 7 Detaljar
AS08453 Brennaførskvigrova Brenjaførskvigrova bræNaførskvi'gro:va Jølster 26 / 7 Detaljar
AR08452 Brennaførskvihammaren Brenjaførskvihamaren "bræNaførskvihamar'n Jølster 26 / 7 Detaljar
AR08452 Brennaførskviløa Brenjaførskviløa "bræNaførskvilø:a Jølster 26 / 7 Detaljar
AR08452 Brennaførskvivegen Brenjaførskviveien "bræNaførskvivæi:in Jølster 26 / 7 Detaljar
AS07152 Brennakjelda Brennakjeldao "brenaKeldao Vik 15 / 2 Detaljar
BT10551 Brennan Brennan /"breNaN/ Sunndal / Detaljar
BO11054 Brennan Brennjanj /"breNaN/ Sunndal / Detaljar