Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 114 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AQ07251 Kjellarbrenna Kjellarbrenna "Kedlarbrenao Vik 71 / 2 Detaljar
AQ07154 Kleivsbrenna Kleisbrenna 'klaivsbrenao Vik 64 / 4 Detaljar
AU07351 Knutbrenna Knutbrenna 'knu:tbrenao Vik 165 / 1 Detaljar
AT07452 Kolabrenna Kålabrennao "kå:labrænao Leikanger 7 / 3 Detaljar
BS11651 Kolbrennarbakkan Kålbrennarbakkan /"kå:£breNar,bakaN/ Surnadal / Detaljar
BN10453 Kolbrennarhola Kålbrennarhølå /"kå:£brENar,hø£å/ Nesset / Detaljar
AN07451 Kolbrennarhola ''kå:lbrenarhå:la Høyanger 53 / 3 Detaljar
BL11454 Kålbrennarplass Kålbrennarplass "/""kå:£breNar,p£as/" Gjemnes / Detaljar
AT07352 Langabrenna Langa-brennao "laongabrenao Vik 174 / 3 Detaljar
AS07253 Larsbrenna Larsbrennao 'la:sbrenao Vik 28 / 4 Detaljar
AT07153 Lassebrenna Lassebrennao "lasebrenao Vik 6 / 19 Detaljar
AT07153 Lassebrenna Lassebrennao "lasebrenao Vik 6 / 19 Detaljar
BV11752 Nedre Brenna Ner brenna /"ne:r "breNa/ Rindal / Detaljar
AU07552 Nedsta Brennande Nesta Brennande "næsta "brænande Leikanger 18 / 39 Detaljar
AS10452 Nedstebrenna Næstebrennjå "/""neste,breNå/" Skodje / Detaljar
AS07253 Nilsbrenna Nilsbrennao 'nIlsbrenao Vik 30 / 1 Detaljar
BP11751 Pebrenna /'pe:breNå/ Surnadal / Detaljar
AS07152 Risabrenna Risabrennao "ri:sabrenao Vik 10 / 1 Detaljar
AM07454 Ruggebrennaren ''rUgebrenar*n Høyanger 49 / 20 Detaljar
AS07154 Stora Gutabrenna Stora gutabrennao "sto:ra "gu:tabrenao Vik 19 / 1 Detaljar
AQ07052 Storabrenna Storabrenna "sto:rabrenao Vik 64 / 2 Detaljar
AT07352 Storabrenna Storabrenna "sto:rabrenao Vik 173 / 1 Detaljar
AR07053 Storebrenna Storebrenna "sto:rebrenao Vik 56 / 4 Detaljar
AS07152 Storteigsbrenna Stortaigsbrennao "sto:rtaigsbrenao Vik 15 / 3 Detaljar
BL11954 Tangbrennarberget Tangbrennjarbærje /"ta9breNar,bærje/ Tingvoll / Detaljar