Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 47 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AW07252 Fantadammen ''fantada:men Lærdal 0 / 0 Detaljar
AS07551 Fantafjøra Fantafjørao ''fantafjø:rao Balestrand 19 / 3 Detaljar
AP07352 Fantaflaten Fantaflaten ''fantafla:t*n Balestrand 82 / 16 Detaljar
1416-IV Fantahaugane Fantahaugadn "fantaheu:gad*n Aurland 5 / Detaljar
AV07454 Fantahaugen ''fantaheu:gen Sogndal 81 / 1 Detaljar
AT09754 Fantaholet Fantahole ''fantahå:le Balestrand 48 / 2 Detaljar
AT07954 Fantaholet Fantahole ''fantahå:le Balestrand 48 / 2 Detaljar
AR07654 Fantaholet Fantahole ''fantahå:le Balestrand 23 / 1 Detaljar
AU07351 Fantaholet Fantahåle' "fantahå:le Vik 158 / Detaljar
AQ07354 Fantakjøkenet Fantakjøkenet ''fantaKø:kene Balestrand 88 / 0 Detaljar
BF08154 Fantaløa Fantaløa Luster 54 / 5 Detaljar
BH08253 Fantasletta Fantasletta "fantaslEtao Luster / Detaljar
1416-IV Fantasteinane Fantasteinadn "fantastai:nad*n Aurland 47 / 1-2 Detaljar
1416-IV Fantasteinane Fantasteinadn "fantastai:nad*n Aurland 40 / Felles Detaljar
M711-1317IV Fantasteinen Fantastain ''fantastai:n Balestrand 25 / 0 Detaljar
AU06753 Fantateigen Fantateigen "fantatai:jen Aurland 60 / 3 Detaljar
AT09151 Fantebakken Fantebakkjen fante'baKen Stryn 57 / Detaljar
AW09154 Fanteflata Fanteflata fante'fla:ta Stryn 21 / 1 Detaljar
AE09053 Fanteflata 'fantefla:ta Bremanger 21 / 0 Detaljar
BJ07751 Fantehammaren Fantehammarn ''fantehamar*n Årdal 10 / 1 Detaljar
AT09151 Fantehamrane Fantehamrane fante'hamrane Stryn 57 / Detaljar
AK07253 Fantehaugreina ''fanteheugrai:na Høyanger 113 / 1 Detaljar
AQ09051 Fanteheggen Fante-heggen fante'hEGen Stryn 168 / Detaljar
AR09253 Fantehelleren Fantehilljeren fante'hiLeren Stryn 170 / 1 Detaljar
AR09253 Fantehellernakken Fantehilljernakkjen fante'hiLer,naKen Stryn 170 / 1 Detaljar