Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 218 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AR09853 Aklestadgotene Aklestagotine /"aklIstagO:tINE/ Ørsta / Detaljar
AK07351 Avedalgotene ''a:vedalgå:tene Høyanger 98 / 2 Detaljar
AM08351 Avgotekleiva av'gå:te,klæi:va Naustdal 134 / 1 Detaljar
AT07554 Brandarhauggotene ''brandarheuggå:ted*n Leikanger 0 / 0 Detaljar
AP09853 Brungotene Brungotine /"bru:ngO:tINE/ Ørsta / Detaljar
AD07353 Bugotehågen Bugåtehåjen 'bu:gåtehå:jen Solund 39 / 1 Detaljar
AJ09753 Bugotene Bugotinje /,bu:'gO:tINe/ Sande / Detaljar
AD07353 Bugoteskora Bugåteskåra 'bu:gåteskå:ra Solund 39 / 1 Detaljar
BG07151 Bøagotene ''bø:agåted*n Lærdal 12 / 1 Detaljar
AH07853 Dragotebakken Dragåtebakkjin 'dra:gåtebaKin Fjaler 41 / 2 Detaljar
AG07851 Dragotene Dragotene 'dra:gå:tene Fjaler 34 / 2 Detaljar
AO09051 Fjellgotebakken Fjellgotebakkjen fjEl'gO:te,baKen Eid 140 / 9 Detaljar
AX09151 Folvagotene Folvagotene fOlva'gO:tene Stryn 17 / 1 Detaljar
AX06951 Frangoteigen Fraugoteijen 'frangotai:jen Aurland 5 / 5 Detaljar
AL09451 Gotebakkane Gotebakkane /"gO:te,bakaNe/ Vanylven / Detaljar
AJ09553 Gotebakkane Gåtebakkane "gO:tebakaNe Selje 10 / 3 Detaljar
AT10352 Gotebakkane Gøtebakkanje /"gøte,bakaNe/ Sykkylven / Detaljar
AF08051 Gotebakken Gotæbakkjinj "og:tebaKiN Askvoll 9 / 1 Detaljar
AF07851 Gotebakken Gotæbakkinj "gå:tebakiN Askvoll 27 / 21 Detaljar
AU07554 Gotebakken Gåtebakken "gå:tebaken Leikanger 17 / 28 Detaljar
AR09853 Gotebrauta Gotebræuta /"og:tEbræuta/ Ørsta / Detaljar
AJ08051 Gotebruna Gotæbruna "gå:tebru:na Askvoll 81 / 1 Detaljar
BE07252 Goteflaten ''gå:tefla:t*n Lærdal 35 / 1 Detaljar
BH07854 Gotegjeli Gåtejeli ''gå:teje:li Årdal 20 / 1 Detaljar
AO08252 Gotegjerdet ''gå:te,jæ:re Jølster 63 / 1 Detaljar