Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 218 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AH07854 Gotegjerdet Gåtejære ''gå:teje:re Fjaler 75 / 8 Detaljar
AN07354 Gotegrinda ''gå:tegrInda Høyanger 8 / 1 Detaljar
AT07452 Gotehagen Gåtehagen "gå:teha:gen Leikanger 5 / 4 Detaljar
AJ09353 Gotehaugen Gotehauen "gO:tehæu:en Vågsøy 176 / 1 Detaljar
AS10651 Gotehaugen Gøtehau'n /"gø:te,hæu:*n/ Haram / Detaljar
AJ07454 Gotehaugen ''gå:teheu:jen Høyanger 82 / 2 Detaljar
AJ09951 Gotehaugen Gotehauenj /,gO:te'hæu:eN/ Sande / Detaljar
AJ09752 Gotehaugen Gotehauenj /,gU:te'hæu:eN/ Sande / Detaljar
AJ09752 Gotehaugmyra Gotehaumyra /,gO:tehæu'my:ra/ Sande / Detaljar
AD07252 Goteheia Gåteheia "gå:tehei:a Solund 47 / 1 Detaljar
AQ09051 Gotehesa Gote-hesa gO:te'hE:sa Stryn 166 / Detaljar
AF07951 Gotehogen Gotehågjen "gå:tehå:jiN Askvoll 17 / 11 Detaljar
AU07554 Gotehola Gåtehålao "gå:tehå:lao Leikanger 17 / 28 Detaljar
AS10651 Goteholmen Gøtehølminj /"gø:te,hølmiN/ Haram / Detaljar
AH07852 Gotehølen Gåtehølen ''gå:tehø:l*n Fjaler 69 / 1 Detaljar
AW07552 Gotekjelda ''gå:teKeldao Sogndal 0 / 0 Detaljar
AP10953 Goteledet Gøtelee /"gø:te,le:e/ Haram / Detaljar
AS09851 Goteledet Gotelide /"gO:tElI:dE/ Ørsta / Detaljar
AR09054 Goteledet Gotelede gO:te'le:de Stryn 133 / 3 Detaljar
AL09552 Goteledstødet Goteledstøde /"gO:telede,stø:de/ Vanylven / Detaljar
AJ07454 Gotelona ''gå:telo:na Høyanger 78 / 1 Detaljar
AK08151 Gotelva gO:t'ælva Naustdal 89 / 2 Detaljar
AH07851 Gotelva Gåtelva ''gå:telva Fjaler 44 / 4 Detaljar
AD07252 Gotemyra Gåtemyra "gå:temy:ra Solund 47 / 1 Detaljar
AS10651 Gotenaustet Gøtenauste /"gø:te,næu:ste/ Haram / Detaljar