Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 218 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AJ07454 Gotereset ''gå:terI:se Høyanger 77 / 1 Detaljar
BE07252 Gotereset ''gå:tere:se Lærdal 36 / 1 Detaljar
BE07252 Gotereset ''gå:tere:se Lærdal 36 / 1 Detaljar
BE07252 Gotereset ''gå:tere:se Lærdal 35 / 1 Detaljar
BH07151 Goterustane ''gå:terustad*n Lærdal 0 / 0 Detaljar
BF07254 Goteskaret ''gå:teska:re Lærdal 16 / 7 Detaljar
BG07151 Goteskaret ''gå:teska:re Lærdal 0 / 0 Detaljar
AR09951 Goteskaret Goteskare /"gO:tEska:rE/ Ørsta / Detaljar
AX09253 Goteskaret Goteskare gO:te'ska:re Stryn 17 / 2 Detaljar
AX09253 Goteskaret Goteskare gO:te'ska:re Stryn 13 / 5 Detaljar
AJ07351 Gotesteinane ''gå:testai:nane Høyanger 84 / 1 Detaljar
AF07854 Gotesteinen Gotesteinen ''gå:testæi:n*n Fjaler 32 / 1 Detaljar
AD07252 Gotesteinen Gåtesteinen "gå:testei:nen Solund 47 / 1 Detaljar
BG07151 Gotestova ''gå:testå:va Lærdal 11 / 5 Detaljar
AJ09253 Gotesvadet Gøtesvadet gO:te'sva:de Eid 99 / 1 Detaljar
BE07252 Goteteigen ''gå:tetai:gen Lærdal 36 / 1 Detaljar
AK09254 Goteteigen Gåtetejen "gå:tete:jen Eid 111 / 1 Detaljar
AS10651 Gotetrøya Gøtetrøa /"gø:te,trø:a/ Haram / Detaljar
AH07852 Gotetunet Gåtetune ''gå:tetu:ne Fjaler 74 / 4 Detaljar
AM07652 Gotevadet ''gå:teva: Høyanger 41 / 3 Detaljar
AK08653 Gotevegen Gåtevejen "gå:teve:jen Flora 78 / 4 Detaljar
AJ07351 Gotevegen ''gå:tevai:en Høyanger 84 / 1 Detaljar
AS10652 Gotevegen Gotevein /"gø:te,væi:*n/ Haram / Detaljar
AQ09952 Gotevegen Goteveiin /"gO:tEvei:IN/ Ørsta / Detaljar
AK09252 Gotevegen Gåteveien "go:te,vei:eN Eid 112 / 1 Detaljar