Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 218 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AS07354 Gotevikneset Gåteviknese' "gå:tevikne:se Vik 44 / 1 Detaljar
AR09851 Goteåkrin Goteåkrin "/""go:tEå:krIN/" Ørsta / Detaljar
AS09754 Grønegotene Grønegotine "/""grø:nEgO:tINE/" Ørsta / Detaljar
AX09151 Guddalsgotene Gutalsgotene gutals'gO:tene Stryn 14 / 6 Detaljar
BF07252 Hagagotene ''ha:gagå:ted*n Lærdal 0 / 0 Detaljar
AK09054 Halvgoteberget 'halg6tebærje Bremanger 0 / 0 Detaljar
AK09054 Halvgotemyra 'halg6temy:ra Bremanger 0 / 0 Detaljar
AK09054 Halvgoteskaret 'halg6teska:re Bremanger 0 / 0 Detaljar
AK09054 Halvgotevegen 'halg6tevei:en Bremanger 0 / 0 Detaljar
BF07252 Haugsgotene 'hæuksgå:ted*n Lærdal 0 / 0 Detaljar
BF07252 Haugsgotene 'hæuksgå:ted*n Lærdal 0 / 0 Detaljar
AL09552 Heggegotene Heggjegotene /"heGe,gO:teNe/ Vanylven / Detaljar
AQ09752 Heimste gotene Hemstegotine /"heimstEgO:tINE/ Ørsta / Detaljar
AQ09854 Heimste gotene Heimste gotine "/""heimstE go:tINE" Ørsta / Detaljar
BH07854 Holsetgotene Hålsetgåtedn ''hålsætgå:ted*n Årdal 21 / 1 Detaljar
AT07452 Huksgotene Huksgåted*n 'huksgå:ted*n Leikanger 4 / Detaljar
AT07452 Huksgotene Huksgåted*n 'huksgå:ted*n Leikanger 4 / Detaljar
BF07252 Hundersgotene ''hundersgå:ted*n Lærdal 0 / 0 Detaljar
1218-IV Kliberggotebreen 'kli:bærg6tebræ:den Bremanger 65 / 15 Detaljar
AQ09754 Krokutegotene Kroketegotine "/""kroketEgO:tINE/" Ørsta / Detaljar
AR09054 Mattis-Ågotehesa Mattisågotehesa 'matisågO:te,hE:sa Stryn 132 / 6 Detaljar
AK09054 Megoteflata me'g6:tefla:ta Bremanger 0 / 0 Detaljar
AK09054 Megoteåkrane me:'g6:teåkraNe Bremanger 0 / 0 Detaljar
AR09052 Midtgotekleiva Megotekleiva me'gO:te,klai:va Stryn 133 / 1 Detaljar
AR09052 Midtgotekvia Megotekvia me'gO:te,kvi:a Stryn 133 / 1 Detaljar