Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 218 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AU09051 Midtgotevegen Mittgåtevejen met'gO:te,vEjen Stryn 82 / 5 Detaljar
AU09051 Midtgotevegen Mittgåtevejen met'gO:te,vEjen Stryn 82 / 8 Detaljar
AG09653 Mjødagotene Mjødagåtene "mjø:dagO:teNe Selje 51 / 3 Detaljar
AJ09453 Moldgotehaugen Målgothauen "mOlgOtehæu:eN Selje 5 / 3 Detaljar
AG08451 Moldgotehågen Målgåtehåjen "målgåtehå:jen Flora 84 / Detaljar
AF09752 Moldgotene Målgåtene "mOlgO:teNe Selje 45 / 13 Detaljar
AD08851 Moldgotene 'må:lgå:tene Bremanger 0 / 0 Detaljar
AF09752 Molegotene Målegåtene "mO:legO:teNe Selje 45 / 13 Detaljar
AE09052 Molgoteberget 'må:lgåtebærje Bremanger 0 / 0 Detaljar
AS07254 Myragotena Myragåten "my:ragå:tedna Vik 6 / 7 Detaljar
AK10252 Nautgotene Nautgåtinje /,næu:t'gO:tINe/ Herøy / Detaljar
AJ10054 Nedregotene Neregotene /"nI:re,gO:tINE/ Sande / Detaljar
AL07452 Nedste Goteflata ''neste ''gå:tefla:ta Høyanger 28 / 1 Detaljar
AG09354 Oregoteflata Åregåteflate "O:regOtefla:ta Selje 86 / 1 Detaljar
AD09054 Orgotene 'å:rgå:teNe Bremanger 0 / 0 Detaljar
AG09354 Orgotevegen Årgåteveien "O:rgOtevei:eN Selje 86 / 1 Detaljar
AK09351 Raudegotene Raudegotene /"ræu:de,gO:tene/ Vanylven / Detaljar
AK09351 Raudegotene Raudegotene /"ræu:de,gO:teNe/ Vanylven / Detaljar
BD07951 Raudgotebakken Raugotebakken "reu:gå:tebaken Luster 96,97 / 96/13, 97/1,2 Detaljar
BD07951 Raudgotemyrane Raugotemyrane "reu:gå:temy:rad*n Luster 97 / Detaljar
AU07554 Røysagotene Råisagåtedn "råi:sagå:ted*n Leikanger 19 / Detaljar
AE08753 Sandgotebakkane 'sandgåtebakane Bremanger 53 / 1 Detaljar
AK09554 Sandgotebakken Sandgotebakken /'sandgOte,baKeN/ Vanylven / Detaljar
AH09452 Sandgotebakken Sandgåtebakkjen "sandgåtebaKeN Selje 64 / 1 Detaljar
AD07451 Sandgotebrekka Sangotebrekka "sangåtebræka Solund 55 / 2 Detaljar