Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 218 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AF07851 Steingotehogen Steingotæhojinj "stæi:ngåtehå:jiN Askvoll 27 / 3 Detaljar
AQ09854 Stengtegotene Stengtegotine "/""stEngtEgO:tINE/" Ørsta / Detaljar
BG07654 Storegotene Storegåtedn ''sto:regå:ted*n Årdal 28 / 1 Detaljar
AR09851 Sæbøgotene Sæbbegotine "/""sEbEgO:tINE/" Ørsta / Detaljar
AD07852 Sætregoten Sætrægot'n "sæ:tregå:t*n Askvoll 53 / 0 Detaljar
AS09054 Timbregotebruna Temmregotebruna temre'gO:te,bru:na Stryn 123 / 3 Detaljar
AX07552 Tømmergotene 'tImergao:tedn Sogndal 94 / 1 Detaljar
AL07452 Øvste Goteflata ''øfste ''gå:tefla:ta Høyanger 28 / 1 Detaljar
AD07353 Ågotehågen Ågotehåjen 'å:gotehå:jen Solund 39 / 2 Detaljar
AE09051 Ågotemyra 'å:gotemy:ra Bremanger 17 / 6 Detaljar
AL09453 Ågoteryggen Ågoteryggen /"å:gåte,ryGeN/ Vanylven / Detaljar
AL09453 Ågoteskardet Ågoteskare /"å:gåte,ska:re/ Vanylven / Detaljar
AB07753 Ågoteskjeret Ågåtesjeræ "å:gåtesjæ:re Askvoll 61 / 1 Detaljar
AF07752 Ågoteskora Ågoteskåra å'go:teskå:ra Fjaler 24 / 0 Detaljar
AF07754 Ågoteskorfjellet Ågåteskårfjelle å'gå:teskårfjeLe Fjaler 24 / 0 Detaljar
AG07951 Ågotesteinen Ågåtetsteinen 'å:gåtestæi:n*n Askvoll 216 / 1, 2 Detaljar
AL09453 Ågotevatn Ågotevatn /"å:gåte,vatn/ Vanylven / Detaljar
AC07252 Ågotevika Ågotevikja "å:gotevi:Ka Solund 26 / 1 Detaljar