Webarkiv for stadnamn

Velkommen til eit webarkiv med stadnamn frå:

Namna er visualisert på kart av fylkesatlas.no.Treff på 3 stadnamn

Kartnummer Normform Oppskr OppsForm Uttale Kommune Gnr/Bnr
AS09054 Likledet Liklede "li:kle:de Stryn 125 / 1 Detaljar
AS09054 Likledet Liklede li:k'le:de Stryn 122,123 / Detaljar
AS09054 Likledhogen Likledhøjen "li:kle:d,hO:jen Stryn 124 / 3 Detaljar