Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brennao
Innsamlingsnr
366
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brenao
Altutt
Merknad
Mark
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
29
GardsNamn
Holstad
BruksNr
4
Ymse
Kartnummer
AS07253
Kartnamn
Tryti
Rute
e4
Tilv
o211 l1
BandsNr
1849
Informant
Johannes Hopperstad
Oppskrivar
Berit Bøtun
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1417029
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle