Stadnamn: Gotesteinen


Oppskr
Innsamlingsnr
95
Normform
Gotesteinen
Altform
OppsForm
Gotesteinen
Fonskr
''gå:testæi:n*n
Altutt
Merknad
Ein stein
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1429
Kommune
Fjaler
GardsNr
32
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Holmedal
Kartnummer
AF07854
Kartnamn
Vårdal
Rute
G1
Tilv
o.581 l.4
BandsNr
1867
Informant
Maria Vatnelid
Oppskrivar
Jofrid Holter
Prep
Kas
Ledd
Dativform
-a
LeddaUtm
Got*e
LeddaHov
stein-en
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1429032
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle