Stadnamn: Bugoteskora


Oppskr
Bugåteskåra
Innsamlingsnr
461
Normform
Bugoteskora
Altform
OppsForm
Fonskr
'bu:gåteskå:ra
Altutt
Merknad
Nedste delen av Gygra
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1412
Kommune
Solund
GardsNr
39
GardsNamn
Eidet
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AD07353
Kartnamn
Nessa
Rute
F3
Tilv
o98 l2
BandsNr
1826
Informant
Bjarne Eide
Oppskrivar
A.G. Furrevik
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Bugot
LeddaHov
skor
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
a
MGardNok
1412039
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle