Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivikja
Innsamlingsnr
16
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Vik
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
33
GardsNamn
Store Batalden
BruksNr
23
Ymse
Kartnummer
AC08554
Kartnamn
Fanøy
Rute
C5
Tilv
o6 l1
BandsNr
1935
Informant
Betsy Oliva Albrektsen
Oppskrivar
F. Urdal
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1401033
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle