Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brenna
Innsamlingsnr
3
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
'brEna
Altutt
Merknad
Ingen info.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
99
GardsNamn
Åbrekk
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AU08652
Kartnamn
Rute
B5
Tilv
o1026 l5
BandsNr
manglar
Informant
Oppskrivar
Olav Kvamme
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle