Stadnamn: Gotereset


Oppskr
Innsamlingsnr
68
Normform
Gotereset
Altform
OppsForm
Fonskr
''gå:tere:se
Altutt
Merknad
Gote med res.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1422
Kommune
Lærdal
GardsNr
35
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
BE07252
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o410 l1
BandsNr
1404
Informant
Hans Thyri
Oppskrivar
Hans Thyri
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1422035
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle