Stadnamn: Breisneshagen


Oppskr
Innsamlingsnr
401
Normform
Breisneshagen
Altform
OppsForm
Breisneshajen
Fonskr
''brai:snesha:jen
Altutt
Merknad
Frukthage, vekke no.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1421
Kommune
Aurland
GardsNr
9
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Vangen
Kartnummer
AX06852
Kartnamn
Aurlandsvangen
Rute
B5
Tilv
o368 l1
BandsNr
1199
Informant
Sigurd Eggereide
Oppskrivar
Torbjørn Skaim
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Breisneshagen
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle