Stadnamn: Likvegen


Oppskr
Likvejen
Innsamlingsnr
257
Normform
Likvegen
Altform
OppsForm
Fonskr
li:k'vEjen
Altutt
Merknad
Veg til kyrkja
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
156
GardsNamn
:Hage
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AR08954
Kartnamn
Utvik
Rute
FG2
Tilv
o1002 l2
BandsNr
5 = 1056
Informant
Arne R. Hage
Oppskrivar
Ove Sveen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Lik
LeddaHov
veg
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
en
MGardNok
1449156
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle