Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brenna
Innsamlingsnr
6
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brenao
Altutt
Merknad
Nyplanta med epletre, bratt
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
71
GardsNamn
Sylvarnes
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AQ07251
Kartnamn
Sylvarnes
Rute
a3
Tilv
o202 l1
BandsNr
1132
Informant
Leif Magne Sylvarnes
Oppskrivar
Evy Otterskred
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1417071
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle