Stadnamn: Likvika


Oppskr
Likvikja
Innsamlingsnr
9
Normform
Likvika
Altform
OppsForm
Fonskr
"li:kvi:Ka
Altutt
Merknad
Det vart skola i land lik her etter eit båtforlis
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
113
GardsNamn
Kvalstad
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AE08152
Kartnamn
Kvalstadfjord
Rute
f4
Tilv
o12 l5
BandsNr
1942
Informant
Bjørn Henriksen
Oppskrivar
Heidi Dyrøy
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Lik
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1401113
Lydfil
AE08152-9.wma
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle