Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivikja
Innsamlingsnr
276
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Vik ved sjøkanten.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1443
Kommune
Eid
GardsNr
143
GardsNamn
Lotsbergskår
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AO09054
Kartnamn
Åseneset
Rute
A2
Tilv
o882 l2
BandsNr
1803
Informant
Johan Lothe
Oppskrivar
Solbjørg Ulvestad
Prep
ut i
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle