Stadnamn: Likberget


Oppskr
Likberget
Innsamlingsnr
236
Normform
Likberget
Altform
OppsForm
Fonskr
"li:kberje
Altutt
Merknad
Ikkje i vanleg bruk i dag. No blir neset og vegen nedanfor kyrkja kalla Nordnes. Skulebarnoppskriftene seier: Likberget (eit svaberg attmed sjøen). Likberget, som er neset nedanfor (vestafor) kyrkja i Eivindvik, blir i dag kalla Nordnes. Det er eit etter måten nytt namn, mest truleg er det direkte oppkalling etter Nordnes i Bergen. Grunnen til at staden har fått 'nytt' namn er også klar. Tidlegare vart neset, eller kanskje berre eit svaberg nede med sjøen, kalla Likberget. Dette namnet viser til skikken om at lik, som skulle førast til kyrkje, ikkje vart teke ombord eller på land frå vanlege landingsplassar, men frå ei eiga 'likstø' eller eit eige 'likberg' attmed den vanlege støa. Jf. Kyrkjestøberget på Floli, som er eit slikt 'likberg' nær nauststøa på garden. Jf. elles Liktua på Gryta.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1411
Kommune
Gulen
GardsNr
15
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AE07054
Kartnamn
Rute
D4
Tilv
BandsNr
Informant
Gr.nr. 15 Eivindvik: Bjarne Brekke (1914-2009), Kåre Dingen (1925-1996), Elida Grønnevik (1901-1992), Mathilde Grønnevik (1906-1991), Betsy Hummelsund (1895-1982), Einar Navdal (1921-2005), Olav Tveit (1910-1996)
Oppskrivar
Henrik Arne Losnegaard
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle