Stadnamn: Gotevegen


Oppskr
Gåteveien
Innsamlingsnr
76
Normform
Gotevegen
Altform
OppsForm
Fonskr
"go:te,vei:eN
Altutt
Merknad
Rås.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1443
Kommune
Eid
GardsNr
112
GardsNamn
Berstad
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AK09252
Kartnamn
Kjølsdalssetrane
Rute
B6
Tilv
o881 l2
BandsNr
1272, 1273, 1274
Informant
Peder Berstad
Oppskrivar
Jorunn Gilleshammer
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Got
LeddaHov
veg
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
en
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle