Stadnamn: Goteskaret


Oppskr
Innsamlingsnr
20
Normform
Goteskaret
Altform
OppsForm
Goteskare
Fonskr
/"gO:tEska:rE/
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1520
Kommune
Ørsta
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AR09951
Kartnamn
Høydalen
Rute
a3
Tilv
MRDH, Volda
BandsNr
Høydalen AR 099-5-1
Informant
Bernt Standal
Oppskrivar
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Møre og Romsdal

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle