Stadnamn: Likvollen


Oppskr
Innsamlingsnr
151
Normform
Likvollen
Altform
OppsForm
Likvådl
Fonskr
''li:kvåd*l
Altutt
Merknad
Likbrenneplass
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1418
Kommune
Balestrand
GardsNr
82
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Kartnummer
AP07352
Kartnamn
Nessane
Rute
F3
Tilv
BandsNr
1507
Informant
Gunnar O. Nesse/O.G.Nesse
Oppskrivar
Anita Solbakken
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Lik
LeddaHov
voll-en
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1418082
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle