Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivika
Innsamlingsnr
12
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Vik
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AE08451
Kartnamn
Nordnes
Rute
e6
Tilv
o15 l5
BandsNr
1961
Informant
Arild Melvær
Oppskrivar
Anne Marie Strømsøy
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle