Stadnamn: Olden


Oppskr
Olden
Innsamlingsnr
133
Normform
Olden
Altform
OppsForm
Fonskr
"Olden
Altutt
Merknad
Namn på sentrum i Olden sokn, og på heile soknet.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AU09053
Kartnamn
Olden
Rute
Tilv
o 1008 l 1
BandsNr
1261
Informant
Ragnvald Muri
Oppskrivar
Ove Sveen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Olden
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle