Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brennao
Innsamlingsnr
73
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brenao
Altutt
Merknad
Liten bakke og ein liten åker (poteter)
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
72
GardsNamn
Hanekamb
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AP07252
Kartnamn
Hanekamb
Rute
e-f2
Tilv
o201 l2
BandsNr
1132
Informant
Endre Hanekam
Oppskrivar
Inge Skjerping
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1417072
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle