Stadnamn: Inste Breivika


Oppskr
Inste Breivikja
Innsamlingsnr
16
Normform
Inste Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
"inste 'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Vik i Lotsstranda. Anders A.Lothe skriv: "Uppigardane hadde ei bestegrav (bastegrav) uti Breivikjine og".
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1443
Kommune
Eid
GardsNr
140
GardsNamn
Lote
BruksNr
3, 9
Ymse
Kartnummer
AN09052
Kartnamn
Lotestranda
Rute
C1
Tilv
o884 l3
BandsNr
1801
Informant
Reidar Årskog
Oppskrivar
Solbjørg Ulvestad
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Inste Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle