Stadnamn: Likledet


Oppskr
Innsamlingsnr
175
Normform
Likledet
Altform
OppsForm
Fonskr
li'kle:e
Altutt
Merknad
Grind i garden.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1433
Kommune
Naustdal
GardsNr
129
GardsNamn
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AN08351
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o729 l4
BandsNr
1236
Informant
Henrik Bruflot
Oppskrivar
Tone K. Hjelle
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1433129
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle