Stadnamn: Gotebakken


Oppskr
Gåtebakken
Innsamlingsnr
941
Normform
Gotebakken
Altform
OppsForm
Fonskr
"gå:tebaken
Altutt
Merknad
Bratt bakke i ei gote
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1419
Kommune
Leikanger
GardsNr
17
GardsNamn
Henjum
BruksNr
28
Ymse
Kartnummer
AU07554
Kartnamn
Henjum
Rute
D5
Tilv
o297 l1
BandsNr
1568
Informant
Georg N. Henjum/Dagny Henjum
Oppskrivar
Alv Reidar Dale
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Got
LeddaHov
bakk
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
en
MGardNok
1419017
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle