Stadnamn: Breisnesnosi


Oppskr
Innsamlingsnr
4
Normform
Breisnesnosi
Altform
OppsForm
Breisnesnosi
Fonskr
'brai:snesnå:si
Altutt
Merknad
Høgfjell, 1040 moh.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1421
Kommune
Aurland
GardsNr
0
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Undredal
Kartnummer
AW07152
Kartnamn
Middagsnosi
Rute
B5
Tilv
o376 l1
BandsNr
1343
Informant
Håkon R. Underdal
Oppskrivar
Torbjørn Skaim
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle