Stadnamn: Folvagotene


Oppskr
Folvagotene
Innsamlingsnr
35
Normform
Folvagotene
Altform
OppsForm
Fonskr
fOlva'gO:tene
Altutt
Merknad
Området mellom elva og fjellet.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
17
GardsNamn
Folven
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AX09151
Kartnamn
Svellingfonnhaugen
Rute
E3
Tilv
o1016 l3
BandsNr
1537
Informant
Erik Folven
Oppskrivar
Ove Sveen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Folv
LeddaHov
got
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
a
BundenArt
ene
MGardNok
1449017
Lydfil
Notat
Her må ha vore køyreveg eller krøtterveg.
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle