Stadnamn: Anfinnbrenna


Oppskr
Anfennbrennao
Innsamlingsnr
292
Normform
Anfinnbrenna
Altform
OppsForm
Fonskr
'anfInbrenao
Altutt
Merknad
Åkerlege
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
8
GardsNamn
Nummedal Store
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AS07152
Kartnamn
Åse
Rute
f3
Tilv
o209 l1
BandsNr
1843
Informant
Harald J. Nummedal
Oppskrivar
Ingunn Helgås
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Anfinn
LeddaHov
brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1417008
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle