Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brenna
Innsamlingsnr
166
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brenao
Altutt
Merknad
Slåttemark
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
66
GardsNamn
Geithus
BruksNr
3
Ymse
Kartnummer
AQ07254
Kartnamn
Geithus
Rute
d4
Tilv
o206 l1
BandsNr
1719
Informant
Olav og Bjarne Geithus
Oppskrivar
Dagfinn Otterskred
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1417066
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle