Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivika
Innsamlingsnr
99
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Brei vik
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
71
GardsNamn
Kalsvik
BruksNr
7
Ymse
Kartnummer
AH08453
Kartnamn
Barlindbotnen
Rute
E3
Tilv
o11 l1
BandsNr
1926
Informant
Mathias Kalsvik
Oppskrivar
Mathias Kalsvik
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1401071
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle